Fakturowanie zbiorcze

ProfiPIEK umożliwia szybkie, automatyczne, blokowe wystawianie i drukowanie faktur zbiorczych za zdefiniowany okres dla wybranych grup kontrahentów w oparciu o dowody dostawy/zwrotu.

Najważniejsze funkcje

  • ustalenie indywidualnego trybu postępowania ze zwrotami kontrahenta: pomniejszanie wydań o zwroty, ustalenie limitu % zwrotów, oddzielne wystawianie faktur za wydania oraz korekt na zwroty
  • tworzenie faktur zbiorczych dla różnych grup kontrahentów (np. fakturowanych co 7, 14, 30 dni)
  • tworzenie automatycznych korekt na te zwroty, które w fakturowanym okresie przewyższają wydania
  • uwzględnienie cząstkowych wpłat gotówkowych do dowodów dostawy/zwrotu na fakturze zbiorczej
  • automatyczne tworzenie przesunięć MM na zwroty wyrobów do dedykowanego magazynu zwrotów

Korzyści

Wyeliminowanie

pomyłek oraz znaczne zmniejszenie nakładów pracy dzięki automatycznemu rozliczaniu dostaw i zwrotów

Spełnienie wymagań

sieci handlowych i niewielkich sklepów – obsługa wszystkich trybów rozliczania zwrotów

Skrócenie czasu

i wyeliminowanie pomyłek podczas wystawiania faktur korygujących

Ekrany ProfiPIEK

Profipiek Informacje
Profipiek Informacje
Profipiek Informacje
Profipiek Informacje