ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni Archiwa: Nowe wersje ProfiPIEK - ProfiPIEK

Nowe wersje ProfiPIEK

ProfiPIEK wersja: 7.16

Przeglądanie DD (zwroty/wydruki) – na formatce przeglądania DD-dowodów dostawy/zwrotu, w sekcji Asortyment dodano zestawienia i wydruki zwrotów: Zwroty zbiorczo, Zwroty według…

Czytaj więcej

ProfiPIEK wersja: 7.15

Zarządzanie zwrotami (rozbudowa) – wprowadzono możliwość określenia procentowego limitu zwrotów dla wszystkich trybów fakturowania zbiorczego. Remanenty (kartoteka) – na karcie towaru…

Czytaj więcej

ProfiPIEK wersja: 7.14

Nierozliczone należności Klienta (wydruk zestawienia na fakturze) – bezpośrednio na fakturze dodano wydruk listy nierozliczonych faktur Klienta (ustawienie kontrahenta). Opakowania na…

Czytaj więcej

ProfiPIEK wersja: 7.13

Fakturowanie zbiorcze (dostosowanie wartości pozycji) – odejmowanie żądanej kwoty od pozycji na fakturze zbiorczej (wartościowa kompensacja „ujemnych” pozycji). Optymalizacja szablonów dostaw…

Czytaj więcej

ProfiPIEK wersja: 7.12

Optymalizacja dostaw – wprowadzono kompleksowy mechanizm optymalizacji i tworzenia DD w oparciu o szablony oraz progi zwrotowe dla wyrobów i grup odbiorców….

Czytaj więcej

ProfiPIEK wersja: 7.11

Wiadomości POS (planowanie) – mechanizm wysyłki wiadomości z centrali rozbudowano o możliwość planowania wiadomości. Szablony dostaw (rozbudowa) – na formatce 'Szablony…

Czytaj więcej

ProfiPIEK wersja: 7.10

Tara (wydawka cukiernicza) – rozbudowano mechanizmu tarowania: nowa lista systemowa 'Rodzaje blach’, doważanie kolejnych ciast do jednej blachy, tarowanie wielokrotności blach,…

Czytaj więcej

ProfiPIEK wersja: 7.09

Zbiorcza edycja ilości na DD – na formatce przeglądania dokumentów DD dodano kompleksowy mechanizm zbiorczej edycji porcji/ilości oraz dodawania/usuwania asortymentu na…

Czytaj więcej

ProfiPIEK wersja: 7.08

Przedział 14 dni oraz dzień dostawy w historii zwrotów – w historii zwrotów kontrahenta wprowadzono opcję '2 tygodnie’ (% zwrotów kontrahenta na…

Czytaj więcej

ProfiPIEK wersja: 7.07

ProfiPIEK POS – zintegrowano terminale POS z operatorem e-płatności Elavon, dodano mechanizm statusów i przebudowano widok wiadomości POS w biurze/centrali. Wiadomości…

Czytaj więcej