ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni Archiwa: Nowe wersje ProfiPIEK - ProfiPIEK

Nowe wersje ProfiPIEK

ProfiPIEK wersja: 7.13

Fakturowanie zbiorcze (dostosowanie wartości pozycji) – odejmowanie żądanej kwoty od pozycji na fakturze zbiorczej (wartościowa kompensacja „ujemnych” pozycji). Optymalizacja szablonów dostaw…

Czytaj więcej

ProfiPIEK wersja: 7.12

Optymalizacja dostaw – wprowadzono kompleksowy mechanizm optymalizacji i tworzenia DD w oparciu o szablony oraz progi zwrotowe dla wyrobów i grup odbiorców….

Czytaj więcej

ProfiPIEK wersja: 7.11

Wiadomości POS (planowanie) – mechanizm wysyłki wiadomości z centrali rozbudowano o możliwość planowania wiadomości. Szablony dostaw (rozbudowa) – na formatce 'Szablony…

Czytaj więcej

ProfiPIEK wersja: 7.10

Tara (wydawka cukiernicza) – rozbudowano mechanizmu tarowania: nowa lista systemowa 'Rodzaje blach’, doważanie kolejnych ciast do jednej blachy, tarowanie wielokrotności blach,…

Czytaj więcej

ProfiPIEK wersja: 7.09

Zbiorcza edycja ilości na DD – na formatce przeglądania dokumentów DD dodano kompleksowy mechanizm zbiorczej edycji porcji/ilości oraz dodawania/usuwania asortymentu na…

Czytaj więcej

ProfiPIEK wersja: 7.08

Przedział 14 dni oraz dzień dostawy w historii zwrotów – w historii zwrotów kontrahenta wprowadzono opcję '2 tygodnie’ (% zwrotów kontrahenta na…

Czytaj więcej

ProfiPIEK wersja: 7.07

ProfiPIEK POS – zintegrowano terminale POS z operatorem e-płatności Elavon, dodano mechanizm statusów i przebudowano widok wiadomości POS w biurze/centrali. Wiadomości…

Czytaj więcej

ProfiPIEK wersja: 7.06

Wydawka piekarska (porcje) – w ramach wydawki piekarskiej (Panel Dotykowy) dodano obsługę porcji (informacja na terminalu POS oraz na monitorze naściennym)….

Czytaj więcej

ProfiPIEK wersja: 7.05

Deklaracje JPK-V7M/JPK-V7K – dodano obsługę miesięcznych i kwartalnych deklaracji JPK-V7, wraz z korektami. Grupy produkcyjne – wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą grupowanie wyrobów…

Czytaj więcej

ProfiPIEK wersja: 7.04

ProfiPIEK POS – wprowadzono nowe funkcjonalności: integracja z terminalami płatniczymi operatora eservice, możliwość określenia dowolnego punktu odbioru tortu przez Klienta, włączenie/wyłączenie…

Czytaj więcej