ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni grudzień 2016 - ProfiPIEK

Archiwa: grudzień 2016

ProfiPIEK wersja: 6.16

Szablony dostaw – na formatce edycji szablonu dostawy dodano informację o % zwrotów Klienta w odniesieniu do poszczególnych wyrobów w zdefiniowanym przedziale czasowym….

Czytaj więcej