Receptury, planowanie, kalkulacja kosztów produkcji

ProfiPIEK wyposażony jest w rozbudowane, a zarazem przyjazne dla Użytkownika mechanizmy zarządzania produkcją w zakładzie piekarsko-cukierniczym.

System obsługuje dwustopniowe receptury (surowce/półwyroby), plany produkcyjne oraz zamienniki surowcowe. Umożliwia ścisłą kontrolę kosztów produkcji, a także technologiczne rozliczenie produkcji.

Najważniejsze funkcje

  • wygodne tworzenie i modyfikację receptur dla półwyrobów i wyrobów gotowych
  • prowadzenie receptur wydajnościowych (piekarskich) i na jednostkę wyrobu gotowego (cukierniczych)
  • kalkulację aktualnych kosztów produkcji w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowców
  • wykorzystanie dodatkowych jednostek norm technologicznych dla surowców i wyrobów gotowych
  • tworzenie ogólnych i zmianowych planów produkcyjnych
  • kalkulację i prognozowanie zapotrzebowania na surowce według planów produkcyjnych
  • zarządzanie zamiennikami surowcowymi
  • automatyczne rozchodowanie surowców w oparciu o receptury i przychody wyrobów gotowych
  • technologiczne rozliczenie produkcji w piekarni i cukierni
  • zestawienia przychodu wyrobów gotowych i rozchodu surowców, analiza odchyleń zużycia surowców od norm produkcyjnych

Korzyści

Wymierne oszczędności

związane z wprowadzeniem kontroli nad magazynem surowców

Możliwość prognozowania

zapotrzebowania na surowce w oparciu o plany produkcji

Wiarygodna ocena

zyskowności produkcji dzięki informacji o aktualnych kosztach surowcowych

Usprawnienie

i usystematyzowanie pracy działu produkcji

Poprawa dbałości

pracowników o powtarzalność procesu produkcyjnego

Optymalizacja

wielkości produkcji – informacja o naważce, wsadach do pieca, blachach, itd.

Ekrany ProfiPIEK

Profipiek Informacje
Profipiek Informacje
Profipiek Informacje
Profipiek Informacje