Kierowcy, trasy, pojemniki zwrotne

ProfiPIEK oferuje praktyczne, wygodne mechanizmy obsługi kierowców i tras, a także wsparcie dla ekspedycji wyrobów i zarządzania ruchem pojemników zwrotnych w piekarni i cukierni.

Najważniejsze funkcje

  • definiowanie dowolnej liczby kierowców i tras
  • przypisanie kierowców i tras do kontrahentów
  • tworzenie zestawień asortymentowych na trasę według dowodów dostawy/zwrotu
  • informacja o wadze wyrobów na trasę (możliwość załadunku)
  • wydruk dowodów dostawy/zwrotu z uwzględnieniem kolejności odbiorców na trasie
  • wstępne określenie zapotrzebowania na pojemniki zwrotne (kosze) na trasę
  • śledzenie ruchu i stanu opakowań zwrotnych w ramach trasy (kosze u kierowcy / kosze w magazynie)

Korzyści

Usprawnienie i przyspieszenie

procesu kompletowania dostaw dla kierowców na trasy

Optymalizacja

tras pod kątem ilości kontrahentów i wolumenu dostarczanych wyrobów

Oszczędności

z tytułu zmniejszenia skali uzupełnień pojemników zwrotnych

Ekrany ProfiPIEK

Profipiek Informacje
Profipiek Informacje
Profipiek Informacje
Profipiek Informacje