FK, KPiR, Rejestry VAT

Rozbudowany i elastyczny system finansowo-księgowy oraz intuicyjna księga przychodów i rozchodów są w pełni zintegrowane z ProfiPIEK i gwarantują szeroką funkcjonalność i wysoki komfort pracy. Także rejestry VAT, będąc integralną częścią systemu, zasilane są dokumentami zakupu i sprzedaży automatycznie, bez konieczności ich transmitowania.

W przypadku piekarni i cukierni korzystających z usług biura rachunkowego, istnieje możliwość prowadzenia księgowości w ProfiPIEK zdalnie, poprzez Internet, bezpośrednio na bazie danych zakładu.

Najważniejsze funkcje

  • ProfiPIEK FK: elastyczny plan kont, sprawozdania (zdefiniowane oraz własne), rozrachunki księgowe
  • Ewidencja kosztów w oparciu o konta zespołu 4, 5 lub wykorzystując zarówno „czwórki” i „piątki”
  • dekretacja zapisów do Księgi Głównej według dowolnie definiowanych schematów księgowania
  • rozbudowana analityka księgowa na poziomie magazynu oraz poszczególnych wyrobów
  • ProfiPIEK KPiR: pełna integracja z dokumentami zakupu i sprzedaży, oraz z dokumentami kosztowymi
  • naliczanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań o obrotach i kosztach
  • Rejestry VAT: automatycznie zasilane rejestrów dokumentami zakupu i sprzedaży
  • tworzenie podrejestrów VAT i wyróżników rejestrów, deklaracje i korekty VAT

Korzyści

Oszczędności

związane ze zmniejszeniem czasochłonności i pracochłonności obsługi księgowej dzięki zastosowaniu np. schematów księgowania

Elastyczne

rozłożenie obciążenia pracą w czasie dzięki możliwości księgowania całych miesięcy, niewielkich serii dokumentów, a także pojedynczych dokumentów

Poprawa

płynności pracy dzięki możliwości błyskawicznego, intuicyjnego przechodzenia pomiędzy dokumentami handlowymi oraz zapisami księgowymi

Wyeliminowanie

pomyłek Użytkowników dzięki zasadzie: „informacja wprowadzana jest do systemu tylko raz”

Natychmiastowy

dostęp dla kierownictwa i zespołu księgowych do bieżących danych, zestawień i sprawozdań FK

Obniżenie kosztów

obsługi księgowej dzięki zapewnieniu biuru rachunkowemu dostępu on-line do systemu FK w zakładzie

Ekrany ProfiPIEK

Profipiek Informacje
Profipiek Informacje
Profipiek Informacje
Profipiek Informacje