Wsparcie Klienta

Użytkownicy oprogramowania ProfiPIEK objęci są opieką i profesjonalnym wsparciem producenta w ramach Asysty ProfiPIEK. Asysta jest gwarancją bezpieczeństwa informatycznego i pełnej zgodności wykorzystywanego oprogramowania z aktualnymi regulacjami prawnymi. Asysta ProfiPIEK obejmuje:

  • pełen dostęp do nowych funkcjonalności wprowadzanych do systemu ProfiPIEK
  • konsultacje telefoniczne oraz e-mail (wsparcie typu helpdesk dla Użytkowników)

Asysta ProfiPIEK

Asysta jest bezpłatna przez okres 1 roku od daty zakupu licencji ProfiPIEK. Koszt przedłużenia Asysty na kolejne 12 miesięcy uzależniony jest od czasu jaki upłynął od wygaśnięcia poprzedniej Asysty i kalkulowany jest według aktualnej wartości cennikowej posiadanego pakietu:

30% 30% wartości oprogramowania, jeżeli upłynęło poniżej 1 miesiąca

50%50% wartości oprogramowania, jeżeli upłynęło pomiędzy 1 miesiąc a 1 rok

70%70% wartości oprogramowania, jeżeli upłynął ponad 1 rok

Regulamin Asysty ProfiPIEK