Optymalizacja dostaw do Klientów

ProfiPIEK wyposażony jest w zaawansowany mechanizm optymalizacji dostaw w oparciu o szablony dostaw oraz indywidualne progi zwrotowe dla wyrobów i odbiorców.

Optymalizacja dostaw ma na celu zwiększanie ilości dostarczanych do Klientów, przy zachowaniu optymalnie niskiego poziomu zwrotów.

Najważniejsze funkcjonalności

  • Ustalanie optymalnych, procentowych progów zwrotowych dla poszczególnych wyrobów
  • Zwiększanie, zmniejszanie lub utrzymanie prognozy zamówienia Klienta w zależności od progów zwrotowych
  • Tworzenie dedykowanych progów zwrotowych dla pojedynczych Klientów i grup odbiorców
  • Uwzględnianie kilku kursów do Klienta dziennie, wraz z % udziałem kursu w prognozie i blokadą ilości minimalnej
  • Prognoza zamówienia dla sklepów ProfiPIEK POS w oparciu o rzeczywistą sprzedaż oraz statystyki zwrotów
  • Generowanie zamówień poprzez sklepy ProfiPIEK POS z wykorzystaniem progów zwrotowych oraz szablonów
  • Prognoza zamówienia dla sklepów obcych w oparciu o szczegółową statystykę dostaw/zwrotów i dni referencyjne
  • Generowanie gotowych dokumentów DD z ilościami wyliczonymi przez algorytm optymalizacji

Korzyści

Automatyzacja

tworzenia zamówień dla wszystkich Klientów w ramach jednego, uniwersalnego algorytmu

Zwiększanie

ilości asortymentu dostarczanego do Klientów dzięki eliminowaniu sprzedaży potencjalnie utraconej

Redukcja

zwrotów do optymalnego, indywidualnie określonego dla poszczególnych wyrobów i grup Klientów poziomu

Ekrany ProfiPIEK

Optymalizacja dostaw ProfiPIEK
Profipiek Informacje
Optymalizacja dostaw
Profipiek Informacje
Optymalizacja dostaw
Profipiek Informacje
Optymalizacja dostaw
Profipiek Informacje
Optymalizacja dostaw
Profipiek Informacje
Optymalizacja dostaw
Profipiek Informacje
Optymalizacja dostaw
Profipiek Informacje
Optymalizacja dostaw
Profipiek Informacje