ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 7.19 - ProfiPIEK
  • Zbiorcze rozliczanie dokumentów (kasa/bank) – w zestawieniu 'Należności i zobowiązania’ dodano możliwość zbiorczego rozliczania faktur i korekt wielu kontrahentów jednocześnie.
  • Wydawka cukiernicza (asortyment) – w kryteriach wyboru DD na wydawce cukierniczej dodano parametry związane z asortymentem (grupa towarowa, kategoria, fragment nazwy/symbolu, konkretny produkt).
  • Koszyk dostawcy – nowy mechanizm umożliwiający przypisanie do dostawcy listy najczęściej zamawianych pozycji asortymentu. Koszyk dostawcy przyspiesza rejestrowanie dokumentów PZ-przyjęcie zewnętrzne oraz ZD-zamówienie do dostawcy.