ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni KSeF - nowy termin obowiązku - ProfiPIEK

Termin obowiązkowego korzystania z KSeF został ponownie przesunięty. Ministerstwo Finansów określiło nowe ramy czasowe:

  • od 1 lutego 2026 – podmioty, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 200 000 000 PLN
  • od 1 kwietnia 2026 – wszystkie przedsiębiorstwa

Pierwotnym terminem wejścia w życie KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur) był 1 lipca 2024.

ProfiPIEK wyposażony jest w mechanizm współpracy z KSeF. Funkcjonalność umożliwia wysyłkę faktur sprzedaży, odbieranie faktur zakupu, synchronizację dokumentów oraz sprawdzanie ich statusów w KSeF.

KSeF to rządowa platforma internetowa służąca do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych w formacie XML drogą elektroniczną.

Konsultacje KSeF