ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 7.16 - ProfiPIEK
  • Przeglądanie DD (zwroty/wydruki) – na formatce przeglądania DD-dowodów dostawy/zwrotu, w sekcji Asortyment dodano zestawienia i wydruki zwrotów: Zwroty zbiorczo, Zwroty według kontrahentów.
  • Optymalizacja dostaw – progi zwrotowe wyrobów rozbudowano o funkcję symulacji ilości dostarczanej (bez tworzenia zamówienia), umożliwiono pomijanie podziału na dostawy (np. tylko jeden kurs w sobotę), na formatce przeglądania wyrobów dodano kolumnę 'Progi’ (ilość progów zwrotowych wyrobu).
  • ProfiPIEK POS (wielopak, cele sprzedażowe) – dodano parametr określający liczbę sztuk wyrobu w wielopaku (np. 5 kajzerek). Parametr ten uwzględniany jest w analizach realizacji celów sprzedażowych.