ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni Zmiana stawki VAT od 1 kwietnia 2024 - ProfiPIEK

1 kwietnia 2024 stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze (w tym także na świeże wyroby piekarsko-cukiernicze) ulega zmianie powrotnej ze stawki 0% do stawki 5%.

ProfiPIEK wyposażony jest w mechanizmy umożliwiające zbiorczą modyfikację stawki VAT. Oto sugerowana kolejność prac w programie:

  1. 30 marca (ostatni dzień roboczy miesiąca) wystawiamy faktury VAT (zbiorcze, pojedyncze) za dostawy i zwroty zrealizowane w marcu
  2. W punkcie: Menu główne | Narzędzia | Narzędzia administracyjne | Zmiana stawek VAT wykonujemy zbiorczą modyfikację stawki VAT (ze wskazaniem dotychczasowej i nowej stawki VAT)
  3. Wystawiamy dokumenty DD z kwietniową datą dostawy ze stawką VAT 5%

Bardzo ważne: po zmianie stawki na 5% nie należy odtwierdzać i modyfikować faktur marcowych wystawionych według stawki 0%

Ważne:
– cennik typu brutto (VAT odejmowany od ceny brutto) – zmiana stawki VAT nie powoduje automatycznej zmiany ceny sprzedaży
– cennik typu netto (VAT dodawany do ceny netto) – zmiana stawki VAT automatyczne uwzględniana jest na dokumentach sprzedaży
– wystawianie faktur z DD poprzez funkcję ‘Utwórz faktury zbiorcze’ – system wykorzystuje bieżące stawki VAT z kartotek wyrobów
– wystawianie faktur bezpośrednio z DD poprzez funkcję ‘Utwórz dokument’->WZ->FA – system wykorzystuje stawki VAT z DD


ProfiPIEK POS

Po zmianie stawki VAT na kartotekach wyrobów konieczna może okazać się modyfikacja nazw skróconych w celu uniknięcia blokady paragonu na drukarce fiskalnej. W programie dostępny jest mechanizm zbiorczej modyfikacji nazw skróconych: Menu główne | POS | POS – ustawienia | Kartoteki POS | Edycja (kliknij kolorowe strzałki).

Ważne: zmiana nazw może nie być konieczna; wskazana jest konsultacja z opiekunem urządzeń fiskalnych

Rekomendujemy także zablokowanie synchronizacji sklepów do końca dnia roboczego: Menu główne | POS | Sklepy firmowe. Blokada zapobiegnie przedwczesnemu pobraniu nowych stawek przez sklepy firmowe.

Sugerujemy następującą kolejność prac w programie 30 marca:

  1. Wystawienie faktur VAT (zbiorcze, pojedyncze) za dostawy i zwroty zrealizowane w marcu
  2. Blokada synchronizacji sklepów firmowych do końca 30 marca
  3. Zmiana stawek VAT na kartotekach
  4. Zmiana nazw skróconych dla kartotek (jeśli będzie konieczna)
  5. Wystawienie dokumentów DD z kwietniową datą dostawy ze stawką 5%
  6. Ważne: synchronizacja terminali POS przy uruchomieniu w pierwszym dniu roboczym kwietnia (pobranie z centrali nowych stawek)

Bardzo ważne: po zmianie stawki na 5% nie należy odtwierdzać i modyfikować faktur marcowych wystawionych według stawki 0%