ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 7.17 - ProfiPIEK
  • Zamówienia indywidualne na POS – wprowadzono mechanizm obsługi zamówień indywidualnych na standardowe wyroby, które przyjmowane są w sklepie sukcesywnie w ciągu tygodnia (np. ciasta na sobotę).
  • Przeważanie surowców (receptura) – w recepturze dodano ustawienie prezentacji surowców na Panelu Dotykowym (przeważanie surowców) dla konkretnego wyrobu.
  • Plan produkcji (zapotrzebowanie na surowce) – na dokumencie PP-plan produkcji dodano wydruk łącznego zapotrzebowania na surowce występujące w wyrobach gotowych oraz w półwyrobach.