ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 7.14 - ProfiPIEK
  • Nierozliczone należności Klienta (wydruk zestawienia na fakturze) – bezpośrednio na fakturze dodano wydruk listy nierozliczonych faktur Klienta (ustawienie kontrahenta).
  • Opakowania na PZ – na dokumencie PZ dodano przelicznik jednostek/opakowań (gdy ilości na fakturze dostawcy wykazywane w jednostkach innych, niż podstawowa).
  • ProfiPIEK POS – wprowadzono wydruk dla kuchni na drukarce bonowej oraz wydruk numeru zamówienia dla Klienta (automatyczny lub ręczny; np. numer przywoływacza).
  • Stan na POS (pozycje DD) – na formatce edycji dowodu dostawy/zwrotu dla sklepu firmowego dodano kolumnę 'Stan na POS’ (aktualna ilość wyrobu dostępna w sklepie).