ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 5.98 - ProfiPIEK

ProfiPIEK wersja: 5.98

  • 13
  • 8 grudnia 2014
  • Zamawianie w porcjach – dodano możliwość rejestrowania wybranych pozycji asortymentowych na dokumentach DD-dowód dostawy/zwrotu w porcjach. Porcje znajdą zastosowanie zwłaszcza w przypadku wyrobów cukierniczych, których podstawową jednostką magazynową jest kilogram, natomiast jednostką stosowaną przez Klientów w zamówieniach jest pojedyncza porcja.
  • Planowane i rzeczywiste zużycie surowców na RW – bezpośrednio na dokumentach RW-rozchód wewnętrzny system zapamiętuje planowane (sugerowane według receptur) oraz rzeczywiste zużycie surowców.