ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 6.10 | ProfiPIEK

ProfiPIEK wersja: 6.10

  • 17
  • 1 kwietnia 2016
  • DD – podział na dostawy – wprowadzono nową funkcjonalność, umożliwiającą automatyczny (poprzez szablony dostaw) oraz “ręczny” podział dokumentów DD na dostawy (Dostawa 1, Dostawa 2, Dostawa 3).
  • Archiwizacja kontrahentów i towarów – dodano automatyczny mechanizm archiwizowania kartotek kontrahentów i towarów w oparciu o kryterium ostatniego wykorzystania na dokumencie.
  • Dowód wpłaty – blankiet – na dokumencie DD udostępniono możliwość wydrukowania blankietu wpłaty dla kierowcy, na podstawie którego Klient wpłaca gotówkę, a następnie wystawiany jest w systemie dokument KP.