ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 6.17 - ProfiPIEK
  • JPK (2) – zaktualizowano struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego do wersji 2.0.
  • Asortyment na DD (tablica dostaw) – wprowadzono zapis zestawienia asortymentowego z DD (według odbiorców) do formatu Microsoft Excel (tzw. płachta).
  • ProfiPIEK POS – analizy na POS – na terminalu POS dodano analizę asortymentowo-wartościową sprzedaży, wraz z wydrukiem na drukrace fiskalnej.
  • Kalkulacja kosztów produkcji – wydruk kalkulacji kosztu wyrobu gotowego rozbudowany został o kolumnę: Koszt surowców na normę produkcyjną.