ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni Zbiorcza zmiana stawek VAT - ProfiPIEK

W ProfiPIEK dostępny jest mechanizm umożliwiający zbiorczą zmianę stawek VAT według zespołu warunków na wielu kartotekach towarowych. Zakres kartotek objętych modyfikacją stawki VAT określony może zostać dla grupy towarowej, magazynu lub kategorii towaru.

Dodatkowo, system ProfiPIEK POS wyposażony został w funkcję jednoczesnej modyfikacji wielu nazw skróconych na POS; tak, aby zmiana stawek VAT nie zakłóciła płynności sprzedaży z wykorzystaniem drukarek fiskalnych.