ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni Faktura zbiorcza | Pozycje ujemne - ProfiPIEK

Na fakturze zbiorczej (tygodniowej, dekadowej, itd.) pojawiać się mogą pozycje z wartościami ujemnymi. Dzieje się tak wówczas, gdy zwroty od Klienta przewyższają dostawy, lub kiedy faktura zbiorcza obejmuje jedynie zwroty wyrobu.

ProfiPIEK umożliwia wygodne pomniejszenie wartości z pozycji ujemnej poprzez dostosowanie wartości innej wskazanej pozycji.

Klient otrzymuje wówczas fakturę zbiorczą za okres z wartością odzwierciedlającą rzeczywiste dostawy i zwroty.