ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni Jednolity Plik Kontrolny - ProfiPIEK

Jednolity Plik Kontrolny

  • 46
  • 2 stycznia 2018

Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2018 obowiązkiem comiesięcznego przesyłania do Ministerstwa Finansów szczegółowej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT (JPK_VAT) objęta została ostatnia już grupa piekarni i cukierni, czyli mikroprzedsiębiorcy.

W ProfiPIEK dostępna jest obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). JPK to nowy standard przesyłania danych w formacie XML, a wygenerowanie plików o wymaganej przez Ministerstwo Finansów strukturze wymaga od zakładów posiadania odpowiedniego oprogramowania.

Pliki JPK obejmują dane z następujących obszarów rozliczeniowych: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, ewidencja zakupów i sprzedaży VAT, faktury VAT, KPiR, ewidencja przychodów oraz stany magazynowe. Obowiązek dostarczania plików w standardzie JPK obejmował sukcesywnie kolejne grupy zakładów:

Duże firmy
Od 1 lipca 2016 – zakłady zatrudniające powyżej 250 pracowników, lub z rocznym obrotem powyżej 50 mln EUR. Obowiązkowemu raportowaniu podlega ewidencja VAT co miesiąc, a na żądanie – pozostałe 6 struktur JPK.

Małe i średnie firmy
Zakłady zatrudniające powyżej 10 osób, lub z rocznym obrotem powyżej 2 mln EUR zostały objęte obowiązkiem comiesięcznego przesyłania ewidencji zakupów i sprzedaży VAT od 1 stycznia 2017. Wymóg przesyłania danych na żądanie z 6 pozostałych obszarów rozliczeniowych obowiązuje od 1 lipca 2018.

Mikroprzedsiębiorcy
Piekarnie i cukiernie będące mikroprzedsiębiorstwami objęte zostały obowiązkiem comiesięcznego przesyłania ewidencji VAT od 1 stycznia 2018. Pozostałe dane z 6 obszarów rozliczeniowych – na żądanie od 1 lipca 2018.

Więcej na temat JPK