ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni Panel Dotykowy | Plany Produkcji | ProfiPIEK

Chcielibyśmy z przyjemnością poinformować o rozbudowie Panelu Dotykowego o moduł Plany produkcji. Użytkownicy wykorzystujący ProfiPIEK na panelach POS w magazynie i w dziale produkcji uzyskali teraz dostęp do tworzonych w systemie planów produkcji.

Funkcjonalność umożliwia śledzenie stopnia realizacji planów poprzez rejestrowanie wykonań produkcyjnych, wraz z pełną informacją o odpowiedzialnych pracownikach. Na Panelu Dotykowym rejestrować można też przeważenia surowców i półwyrobów.

Na dokumencie PP-plan produkcji (zakładka Realizacja) dostępna jest informacja o historii wykonań, ogólnej realizacji procentowej planu i jego poszczególnych pozycji, a także pełna historia naważeń surowców i półwyrobów (wraz ze statusami).

Więcej informacji na temat Panelu Dotykowego

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych ekranów ProfiPIEK:

Plan produkcji - wykonaniaPlan produkcji - pozycjePanel Dotykowy - wykonania