ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni Płatność podzielona | ProfiPIEK

Płatność podzielona (ang. split payment) to mechanizm płatności za faktury, w ramach którego kwota VAT wpływa na dedykowany rachunek bankowy VAT, a kwota netto na główny rachunek rozliczeniowy.

Rachunek VAT zakładany jest przez bank automatycznie do rachunku rozliczeniowego; środki z rachunku VAT mogą zostać przeznaczone na przesłanie VAT do Urzędu Skarbowego, a także na zapłacenie kwoty VAT dostawcy, na jego dedykowany rachunek VAT. Model podzielonej płatności stosować można od 1 lipca 2018 r.

ProfiPIEK wyposażony jest w mechanizmy usprawniające rozliczanie faktur zakupu i sprzedaży poprzez płatność podzieloną. Szczegółowy opis funkcjonalności dostępny jest w pliku pomocy (F1) podczas instalacji upgrade ProfiPIEK.