ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 5.94 - ProfiPIEK

ProfiPIEK wersja: 5.94

  • 12
  • 1 grudnia 2014
  • Szablony dostaw – wprowadzono kompleksowy mechanizm obsługi szablonów dostaw. Użytkownik dowolnie definiuje listę szablonów, a następnie określa asortyment i ilości dostarczane poszczególnym odbiorcom. Na podstawie szablonów automatycznie utworzone zostać mogą dowody dostaw.
  • Analizy szablonów dostaw – udostępniono analizy asortymentowe i wartościowe według szablonów oraz według kontrahentów.
  • System FK – w sekcji Dekretacja i księgowanie dodano wydruk rozszerzony pozycji z księgowaniami.
  • System FK – wprowadzono możliwość zdefiniowania dziennika częściowego niezwiązanego z typem dokumentu księgowego i numeratorem dokumentu handlowego.
  • KPiR – rozbudowa formatki przeglądania KPiR o pola: KPiR: kontrahent, fragment kodu kontrahenta.