ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 5.95 - ProfiPIEK

ProfiPIEK wersja: 5.95

  • 11
  • 4 lutego 2014
  • Zarządzanie zwrotami na karcie odbiorcy definiowany jest sposób postępowania ze zwrotami do DD-dowodów dostawy/zwrotu na fakturze zbiorczej: uwzględnianie zwrotów do DD (całkowicie lub jedynie do uzgodnionego z Klientem limitu %) lub nie uwzględnianie zwrotów (z możliwością automatycznej generacji faktury korygującej na ilości zwrócone na DD).
  • Zwroty przewyższające wydania – dla pozycji na fakturze zbiorczej (WZ zbiorczym), w ramach których zwroty były większe od wydań (tzw. ilości „na czerwono”), program proponuje automatyczne wystawienie faktury korygującej (zwrot asortymentu) do faktury (lub faktur) za poprzednie okresy.
  • Faktura zakupu odwrotne obciążenie – usprawniono obsługę transakcji typu „odwrotne obciążenie” poprzez wprowadzenie nowego rodzaju dokumentu: faktura zakupu odwrotne obciążenie.