ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 6.01 - ProfiPIEK

ProfiPIEK wersja: 6.01

  • 15
  • 8 kwietnia 2015
  • Panel Dotykowy (uprawnienia) – wprowadzono nowe uprawnienia użytkownika: dostęp jedynie do Panelu Dotykowego oraz możliwość rejestracji jedynie ilości zwracanych.
  • Zaawansowane okresowe analizy porównawcze – mechanizm analiz okresowych rozbudowany został o zaawansowane ilościowo-wartościowe zestawienia porównawcze.
  • Przeglądanie wyrobów jedynie z wybraną ceną – na formatce przeglądania wyrobów dodano możliwość wyszukania jedynie tych pozycji, dla których ustalono wybraną cenę sprzedaży.
  • FK – różnice kursowe na raporcie kasowym i bankowym – dodano możliwość zdefiniowania domyślnych kont FK dla różnic kursowych dodatnich i ujemnych.