ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 6.02 - ProfiPIEK

ProfiPIEK wersja: 6.02

  • 17
  • 19 czerwca 2015
  • Podsumowanie asortymentowe DD – podsumowanie asortymentowe dokumentów DD-dowód dostawy/zwrotu, wykorzystywane do planowania produkcji na podstawie zamówień od Klientów, rozbudowano o dodatkowe kryterium: Kategoria towarów i usług
  • Zakupy – okresowe analizy porównawcze – mechanizm analiz okresowych zakupów rozbudowany został o zaawansowane ilościowo-wartościowe zestawienia porównawcze.
  • Rozbudowa schematów księgowania o kwotę bilansującą – podczas tworzenia schematów w FK, w definicji dekretu, dostępna jest kwota bilansująca dokument.