ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 6.04 - ProfiPIEK

ProfiPIEK wersja: 6.04

  • 14
  • 25 sierpnia 2015
  • Domyślny tryb przeglądania DD (nowe ustawienie programu) – dodano możliwość określenia domyślnego sposobu przeglądania DD: według daty wystawienia lub według daty dostawy.
  • Pobieranie danych nowego kontrahenta z bazy REGON – dane nowego kontrahenta pobrane zostać mogą on-line z bazy REGON po wpisaniu numeru NIP kontrahenta.
  • Deklaracja VAT-7 (wersja 15) oraz VAT-27 – udostępniono najnowszą wersję deklaracji VAT-7. W Rejestrach Sprzedaży i Zakupu VAT umożliwiono dekretację zapisów VAT w nowej deklaracji. Dodano informację podsumowującą VAT-27 dla transakcji typu odwrotne obciążenie.