ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 6.07 | ProfiPIEK

ProfiPIEK wersja: 6.07

  • 18
  • 25 listopada 2015
  • Status przeważania na DD – na formatce przeglądania DD-dowodów dostawy/zwrotu prezentowany jest status przeważania/weryfikacji na Panelu Dotykowym.
  • Asortyment na DD według rodzaju kartoteki – podsumowanie asortymentowe pozycji DD rozbudowano o dodatkowe kryterium: Rodzaj (wyrób, surowiec, półwyrób, towar obcy)
  • Plan produkcji – surowce według ilości – na wydruku szczegółowego zapotrzebowania surowcowego, surowce i półwyroby sortowane są według ilości, w jakich przypadają na plan produkcyjny.