ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 6.08 - ProfiPIEK

ProfiPIEK wersja: 6.08

  • 17
  • 22 grudnia 2015
  • Analiza sprzedaży – porównawcza – system ProfiPIEK POS wzbogacony został o nową analizę, badającą sprzedaż w sklepach firmowych układzie: dni w tygodniu, oraz miesiące w roku.
  • Szybki tryb wprowadzania zwrotów na DD – na dowodach dostawy/zwrotu dodano nowy, przyspieszony tryb rejestracji zwrotów (przycisk Zwroty, skrót klawiaturowy: Ctrl+Ins).
  • Raport zmiany cen – w aplikacji sprzedażowej ProfiPIEK POS dodano możliwość wyświetlenia i wydrukowania na drukarce fiskalnej raportu zmiany cen sprzedaży po ostatniej synchronizacji danych z centralą. Dostępne jest także przeglądanie „historycznych” raportów zmiany cen na POS.