ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 6.22 - ProfiPIEK
  • Zamówienia w porcjach (rozbudowa) – obsługa porcji w szablonach dostaw, kopiowanie porcji pomiędzy DD, zamówienia do centrali w porcjach na POS, pozycje „mieszane” (zamawiane w porcjach oraz w jednostkach podstawowych) na DD.
  • Uzupełnianie szablonów – dodano mechanizm uzupełniania wystawionych już DD o dokumenty brakujące (niewystawione) według szablonów dostaw.
  • ProfiPIEK POS – cele sprzedażowe – mechanizm ustalania celów sprzedażowych (ilościowych i wartościowych, na poszczególne wyroby, grupy POS, kategorie wyrobów, cały asortyment) oraz bieżącego śledzenia stopnia ich realizacji. Cele mogą być dostępne w sklepach na terminalach POS, wraz z automatycznie naliczanymi celami dziennymi.