ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 6.30 - ProfiPIEK
  • Szablony dostaw – wprowadzono możliwość usuwania/dodawania wyrobów w szablonach według kategorii kontrahenta (np. jedynie dla sklepów firmowych).
  • Panel Dotykowy – dodano sygnalizację graficzną (kolor pomarańczowy) na pozycji towarowej będącej w trakcie przeważania na Panelu Dotykowym w trybie 'zważ +’.
  • Aktywność użytkowników POS – dodano kompleksowy mechanizm badania aktywności pracowników / użytkowników ProfiPIEK POS w sklepach firmowych.
  • Konfiguracja kolumn – wprowadzono mechanizm definiowania i zapamiętywania rozmiarów wybranych okien, szerokości i kolejności kolumn na formatkach, a także ukrywania kolumn na formatkach.