ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 6.31 - ProfiPIEK
  • Ustalanie cennika – wprowadzono wygodny mechanizm ustalania nowych i zmiany istniejących cen sprzedaży bezpośrednio z poziomu listy towarów.
  • Plany produkcji – dodano mechanizm zatwierdzania, odtwierdzania i usuwania dokumentów PP-plan produkcji.
  • Koszty uzyskania przychodu – (Rejestry VAT, KPiR, FK) – dodano możliwość określenia progu %, według którego poniesione koszty zaliczane są w poczet kosztów podatkowych.
  • Wydawka piekarska – przebudowano interfejs wydawki na monitorach ekspedycyjnych, dodano ustawienie specjalne: zmniejszona wielkości czcionek podczas wyświetlania.