ProfiPIEK wersja: 7.01 | ProfiPIEK
  • Szablony dostaw – dodano możliwość zbiorczej aktualizacji szablonów dostaw w oparciu o listę DD (np. wszystkie dostawy na dzień następny).
  • ProfiPIEK POS – wprowadzono dostęp online do analiz sprzedaży i stanów magazynowych dla franczyzobiorców, usprawniono wypłatę utargu i obsługę “pogotowia kasowego”, wprowadzono kontrolę fiskalizacji paragonów podczas zamykania raportu.
  • Mechanizm Podzielonej Płatności – udostępniono kompleksową obsługę Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP).
  • Biała lista podatników VAT – dodano mechanizm weryfikujący numer konta bankowego kontrahenta na białej liście podatników VAT.