ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 7.01 | ProfiPIEK
  • Szablony dostaw – dodano możliwość zbiorczej aktualizacji szablonów dostaw w oparciu o listę DD (np. wszystkie dostawy na dzień następny).
  • ProfiPIEK POS – wprowadzono dostęp online do analiz sprzedaży i stanów magazynowych dla franczyzobiorców, usprawniono wypłatę utargu i obsługę “pogotowia kasowego”, wprowadzono kontrolę fiskalizacji paragonów podczas zamykania raportu.
  • Mechanizm Podzielonej Płatności – udostępniono kompleksową obsługę Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP).
  • Deklaracje VAT – dodano obsługę nowych wersji deklaracji: VAT-7 (20) oraz VAT-7k (14).