ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 7.02 - ProfiPIEK
  • Zmiana stawek VAT / nazw skróconych – udostępniono mechanizm zbiorczej modyfikacji stawek VAT dla wybranych grup wyrobów. Umożliwiono także zbiorczą modyfikację nazw skróconych wyrobów w ramach ProfiPIEK POS.
  • Historia dostaw i zwrotów – na formatce edycji pozycji DD (oraz na Tablicy dostaw wg szablonów) dodano możliwość tygodniowego przeglądania ilości dostarczonych/zwróconych także w poprzednich/następnych tygodniach dostaw.
  • ProfiPIEK POS – wprowadzono rabat kwotowy do dokumentu, dodano atrybut kartoteki 'nie podlega zamawianiu’, umożliwiono korekty rodzaju płatności w otwartym raporcie kasowym, dodano obsługę drukarki EMAR.
  • Kody CN (Nomenklatura Scalona) – dodano możliwość wprowadzania kodów CN dla wyrobów i usług i drukowania ich na fakturach sprzedaży.