ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 7.03 - ProfiPIEK
  • Plany produkcji w Panelu Dotykowym – kompleksowy mechanizm śledzenia stopnia realizacji planów produkcji, weryfikacji wykonań produkcyjnych na panelu POS oraz badania zgodności przeważeń surowców z normami zużycia wynikającymi z receptur.
  • Teksty stałe – wprowadzono możliwość dodawania tekstów stałych (poprzez ich wybór z listy) do pola 'Uwagi’ na dokumentach, remanentach oraz planach produkcji.
  • ProfiPIEK POS – dodano nowe funkcjonalności: blokada synchronizacji sklepów z centralą do końca wybranego dnia (np. podczas zmiany cen lub stawek VAT w sklepach), wydruk dodatkowego wykazu pozycji paragonu dla kuchni, możliwość dołączania notatek i plików/zdjęć do zamówień na torty w centrali.
  • Zmiana stawek VAT – udostępniono mechanizm zbiorczej zmiany stawek VAT dla wybranych grup wyrobów.