ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 7.05 - ProfiPIEK
  • Deklaracje JPK-V7M/JPK-V7K – dodano obsługę miesięcznych i kwartalnych deklaracji JPK-V7, wraz z korektami.
  • Grupy produkcyjne – wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą grupowanie wyrobów powiązanych na zestawieniu asortymentu według DD-dowodów dostawy/zwrotu.
  • Produkcja max – w recepturze dodano informację o maksymalnej ilości wyrobu możliwej do wyprodukowania z każdego z surowców przy ich aktualnym zapasie w magazynie surowców.