ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 7.07 - ProfiPIEK
  • ProfiPIEK POS – zintegrowano terminale POS z operatorem e-płatności Elavon, dodano mechanizm statusów i przebudowano widok wiadomości POS w biurze/centrali.
  • Wiadomości e-mail – wprowadzono kompleksowy mechanizm tworzenia i wysyłki wiadomości e-mail (zbiorcza wysyłka faktur w formacie PDF, informacje o nadchodzących płatnościach i przeterminowanych należnościach).
  • Trasy/kierowcy w widokach dokumentów – do konfiguratora widoku na listach wszystkich typów dokumentów dodano kolumnę 'Trasa/kierowca’.
  • MM na zwroty (wielowybór kategorii) – funkcjonalność tworzenia MM na zwroty wzbogacona została o wielowybór elementów kategorii DD/WZ.