ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 7.08 - ProfiPIEK
  • Przedział 14 dni oraz dzień dostawy w historii zwrotów – w historii zwrotów kontrahenta wprowadzono opcję '2 tygodnie’ (% zwrotów kontrahenta na dokumentach DD oraz w szablonach dostaw). W historii dostaw na DD dodano filtr 'Dzień dostawy’.
  • ProfiPIEK POS – umożliwiono przenoszenie opisu dokumentu z POS na DD w centrali, dodano mechanizm kopiowania multimediów z wybranego sklepu na wiele sklepów, uwzględniono nowy 14 dniowy przedział czasowy w analizie dostaw/zwrotów na POS.
  • Widoki formatek – w widoku Przeglądanie kontrahentów dodano kolumnę 'Adres dostawy’, w widoku Przeglądanie kartotek dodano kolumnę 'Kategorie’.