ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 7.09 - ProfiPIEK
  • Zbiorcza edycja ilości na DD – na formatce przeglądania dokumentów DD dodano kompleksowy mechanizm zbiorczej edycji porcji/ilości oraz dodawania/usuwania asortymentu na wielu DD jednocześnie.
  • Wydawka piekarska – do mechanizmu wydawki piekarskiej wprowadzono obsługę wagi (pieczywo wydawane w kg) na zasadach analogicznych do wydawki cukierniczej. Dodano także zestawienia i wydruki porównawcze dla asortymentu na DD przed i po wydawce.
  • Receptury – na karcie wyrobu/półwyrobu dodano pełną historię modyfikacji receptury przez użytkowników (kto, kiedy, wartość normy przed/po modyfikacji).
  • Kopiowanie numerów dokumentów – na formatkach przeglądania dodano wygodny mechanizm zbiorczego kopiowania numerów zaznaczonych na liście dokumentów.