ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 7.12 - ProfiPIEK
  • Optymalizacja dostaw – wprowadzono kompleksowy mechanizm optymalizacji i tworzenia DD w oparciu o szablony oraz progi zwrotowe dla wyrobów i grup odbiorców.
  • ProfiPIEK POS – okresową analizę sprzedaży POS rozbudowano o wybór przedziału godzinowego dla paragonów, wprowadzono dedykowane ustawienie formatu ilości (miejsca dziesiętne) dla pojedynczych wyrobów sprzedawanych/zamawianych na POS.
  • Operacje kasowe – dodano okresową analizę wpłat i wypłat ze wszystkich / wybranych kas, niezależnie od powiązanych z nimi raportów kasowych.
  • Rentowność razem – analizę szczegółową rentowności dostaw i zwrotów rozbudowano o zbiorczą informację o rentowności wartościowej oraz procentowej.