ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni Zarządzanie zwrotami - ProfiPIEK

Zarządzanie zwrotami

  • 19
  • 26 grudnia 2014

Istniejące dotychczas w ProfiPIEK mechanizmy obsługi zwrotów od odbiorców zostały rozbudowane i wzbogacone o nowe, wygodne funkcjonalności.

Dla każdego odbiorcy oddzielnie zdefiniować możemy teraz sposób postępowania ze zwrotami do DD-dowodów dostawy/zwrotu na fakturze zbiorczej: uwzględnianie zwrotów do DD (całkowicie lub jedynie do uzgodnionego z Klientem limitu %), lub nieuwzględnianie zwrotów (z możliwością generacji faktury korygującej na ilości zwrócone na DD).

Zautomatyzowano także procedurę wystawiania faktur korygujących dla Klientów, których zwroty były w analizowanym okresie większe od wydań – system proponuje teraz automatyczne wystawienie faktury korygującej (zwrot asortymentu) do faktury (lub faktur) za poprzednie okresy.