ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni Zmiana stawek VAT od 1 lipca 2020 - ProfiPIEK

1 lipca 2020 wchodzi w życie nowa matryca stawek VAT. Zmiany te w szerokim zakresie obejmą branżę piekarsko-cukierniczą.

ProfiPIEK wyposażony jest w mechanizmy umożliwiające zbiorczą zmianę stawek VAT:

  1. opcjonalnie Na liście systemowej tworzymy nowe kategorie towarów symbolizujące zmianę stawek, np.: 8->5, 23->5
  2. opcjonalnie Korzystając z mechanizmu zarządzania kategoriami towarów i usług (Menu główne | Kartoteki | Zarządzanie kategoriami), przypisujemy odpowiednie kategorie do kartotek objętych zmianami stawek
  3. W punkcie Menu główne | Narzędzia | Narzędzia administracyjne | Zmiana stawek VAT wykonujemy modyfikacje stawek – oddzielnie dla całej stawki, lub dla każdej utworzonej w pkt 1 kategorii

Dodatkowo, w ProfiPIEK POS dodano mechanizm zbiorczej modyfikacji nazw skróconych wyrobów (Menu główne | POS | POS – ustawienia | Kartoteki POS | Edycja); po zmianie stawki VAT dla wyrobów konieczna może okazać się bowiem modyfikacja nazw skróconych w celu uniknięcia blokady paragonu na drukarce fiskalnej. Modyfikację nazw skróconych można wykonać zbiorczo dla oznaczonych wcześniej kategorii wyrobów (zmiana nazw może nie być konieczna – wskazana jest konsultacja z opiekunem urządzeń fiskalnych).

Dodano także blokadę synchronizacji sklepów do końca wskazanego dnia. Blokada zapobiegnie przedwczesnemu pobraniu nowych stawek przez sklepy firmowe.

Sugerowana kolejność operacji:

  1. Wystawienie faktur zbiorczych do DD za czerwiec (według dotychczasowej stawki VAT)
  2. Tylko ProfiPIEK POS: blokada synchronizacji sklepów firmowych do końca 30.06.2020
  3. Zmiana stawek VAT na kartotekach (opcjonalnie – dla oznaczonych kategorii wyrobów)
  4. Tylko ProfiPIEK POS: zmiana nazw skróconych dla kartotek z oznaczonych kategorii (zmiana nazw może nie być konieczna – wskazana jest konsultacja z opiekunem urządzeń fiskalnych)
  5. Wystawienie DD na 1 lipca według nowych stawek
  6. Jeśli dokumenty DD na 1 lipca wystawione zostały według starych stawek VAT, wówczas pojedyncze lipcowe faktury do takich pojedynczych DD muszą zostać wystawione poprzez mechanizm ‘Utwórz faktury zbiorcze’ (szczegóły poniżej)

Ważne:
– podczas wystawiania faktur (zbiorczych/pojedynczych) z DD poprzez mechanizm ‘Utwórz faktury zbiorcze’ system wykorzystuje aktualne stawki VAT z kartotek
– podczas wystawiania faktur bezpośrednio z DD poprzez opcję ‘Utwórz dokument’ system wykorzystuje stawkę VAT zapisaną w dokumencie DD