ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni Optymalizacja dostaw - ProfiPIEK

System ProfiPIEK wyposażony został w mechanizm optymalizacji dostaw do sklepów firmowych i odbiorców zewnętrznych. Zoptymalizowane dostawy umożliwią zwiększenie ilości dostarczanych do Klientów, przy założonym niskim poziomie zwrotów.

Algorytm optymalizacji wykorzystuje istniejące szablony dostaw. Uwzględnia indywidualne parametry wyrobów (procentowe progi zwrotowe z podziałem na kursy) dla pojedynczych odbiorców oraz grup Klientów.

Prognozowanie odbywa się w oparciu o sprzedaż, dostawy i zwroty w wybrane dni referencyjne. Dla wygody Użytkownika, dostępna jest także funkcja kopiowania progów zwrotowych pomiędzy wyrobami.

Więcej na temat optymalizacji dostaw