ProfiPIEK - oprogramowanie dla piekarni i cukierni ProfiPIEK wersja: 7.10 - ProfiPIEK
  • Tara (wydawka cukiernicza) – rozbudowano mechanizmu tarowania: nowa lista systemowa 'Rodzaje blach’, doważanie kolejnych ciast do jednej blachy, tarowanie wielokrotności blach, tarowanie 'w locie’.
  • Szybka edycja pozycji DD – dodano możliwość edycji pozycji dostarczanych/zwracanych na pojedynczym DD z poziomu formatki przeglądania DD (Insert / Shift+Insert).
  • Analiza DD – wyniki zestawienia Analiza DD rozbudowano o 'Kategorie kontrahentów’.
  • Dokumenty na karcie kontrahenta – na karcie kontrahenta dodano zakładkę 'Dokumenty’, umożliwiającą przeglądanie wszystkich typów dokumentów kontrahenta.